SEVEN CLUES

Choreography Örjan Andersson

Set / Light / Photography Jens Sethzman


https://www.youtube.com/watch?v=PwNCQAgqLtg


...sunset was human invention, our perceptual arrangement of light and space into elements of wonder

Don DeLillo / Point Omega

 

Rummets bild är som ett utsnitt ur evolutionen långt innan skapelseberättelsen existerade sett genom renässansens ögon. Det kan lätt beskrivas, delvis förenklat, som ett mytologiskt rum. Ett rum där allt ljus brinner. Där asymmetrisk rörelse saktar ned strålarna i glasvassens böljande. Där gyllene pollen vittrar ur grå blommor, brända av solens bronsaktiga sken. ’Det är bara i egenskap av oändlig som jag är begränsad’ skrev Maurice Blanchot. Någonstans där börjar rummets element ta form. I en verkförteckning skulle vi kunna läsa: 19 x 25 x 11 meter. Glas, grafit, bronsakryl, trä, plast, stål, frigolit, elektronik. Högst påtagliga material, knappast bortom det oändliga. Ändå är rummets idé lika fåfäng som poetens blick: det existerar ingen begränsning.


Jens Sethzman